WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

Phim đồng tính 'Love, Simon' chính thức được chiếu tại Việt Nam

Phim đồng tính 'Love, Simon' chính thức được chiếu tại Việt Nam
- Khác với những bộ phim LGBT trước đây do các studio chuyên về dòng phim độc lập sản xuất, Love, Simon do 1 trong 6 studio lớn nhất của Hollywood là 20th Century Fox sản xuất và phân phối. Điều này được xem là bước đi tiên phong do khả năng kiếm lợi nhuận của dòng phim LGBT nay đã được ...

Follow by Email