WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

Oscar 2018: Phim đồng tính thất bại, phim chuyển giới lên ngôi

Oscar 2018: Phim đồng tính thất bại, phim chuyển giới lên ngôi
- Việc 'Call Me By Your Name' chỉ mang về một tượng vàng cho hạng mục "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất" đã khiến nhiều khán giả thuộc cộng đồng LGBT cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, chiến thắng thuyết phục của 'A Fantastic Woman' - đại diện của Chile - tại hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài ...

Follow by Email