WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561

Ô nhiễm của Trung Quốc đang tác động đến toàn thế giới như thế nào?

Ô nhiễm của Trung Quốc đang tác động đến toàn thế giới như thế nào?
- Theo tính toán, dự báo đầu tư toàn cầu vào các loại hình sản xuất năng lượng sạch trong giai đoạn 2017-2040 sẽ đạt hơn 10.000 tỉ USD, trong số này 72% sẽ là các loại năng lượng tái tạo như gió và mặt trời. Trung Quốc chắc chắn là đang hướng đến việc thu được càng nhiều lợi ích càng tốt từ xu ...

Follow by Email