Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Nữ sinh ở các trường đơn giới tính thường có xu hướng chọn các môn thuộc chương trình ...

Nữ sinh ở các trường đơn giới tính thường có xu hướng chọn các môn thuộc chương trình ...
- Nghiên cứu trên đã được yêu cầu thực hiện bởi Liên đoàn Các trường chỉ tuyển Nữ sinh ở Úc. Liên đoàn này cho biết, nữ sinh ở các trường đơn giới tính đã chọn những môn học mà theo truyền thống thì chỉ dành cho nam sinh, chẳng hạn như môn hóa hoặc môn vật lý, cho nên không có khuôn mẫu ...

Follow by Email