Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Người ta cần bao nhiêu tiền để mua được hạnh phúc?

Người ta cần bao nhiêu tiền để mua được hạnh phúc?
- Sau khi phân tích điểm số tự đánh giá này với thu nhập, các nhà nghiên cứu nhận thấy ở mọi nơi trên thế giới, tính đến cả các yếu tố tuổi tác, giới tính và tình trạng hôn nhân, ... Ngoài ra, có thể là người giàu có xu hướng không nhấn mạnh mức độ hạnh phúc của họ so với những người nghèo hơn.

Follow by Email