Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Ngăn chặn mất cân bằng giới tính khi sinh

Ngăn chặn mất cân bằng giới tính khi sinh
- Một trong những đặc điểm của dân số nước ta khoảng mười năm nay là tình trạng mất cân bằng giới tính của trẻ em khi được sinh ra, thường gọi là “mất cân bằng giới tính khi sinh”. Nếu xu hướng này không được điều chỉnh, đến năm 2050, trong số dân ở độ tuổi kết hôn, số lượng nam giới sẽ nhiều ...

Follow by Email