WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

Nam Phi tăng cường chống nhiễm HIV xuất phát từ nạn 'cha nuôi'

Nam Phi tăng cường chống nhiễm HIV xuất phát từ nạn 'cha nuôi'
- Theo báo cáo từ tổ chức Chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), mối quan hệ “cha nuôi” góp phần làm bùng phát đợt lây lan HIV mới ở Nam Phi, nơi có đến 7 triệu người được xác định dương tính với virus chết người này, thuộc hàng cao nhất thế giới. Trên 10% phụ nữ ...

Follow by Email