Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Nam Phi tăng cường chống nhiễm HIV xuất phát từ nạn 'cha nuôi'

Nam Phi tăng cường chống nhiễm HIV xuất phát từ nạn 'cha nuôi'
- Theo báo cáo từ tổ chức Chương trình phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS), mối quan hệ “cha nuôi” góp phần làm bùng phát đợt lây lan HIV mới ở Nam Phi, nơi có đến 7 triệu người được xác định dương tính với virus chết người này, thuộc hàng cao nhất thế giới. Trên 10% phụ nữ ...

Follow by Email