Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

Mất cơ ở người già có thể do suy giảm lượng dây thần kinh

Mất cơ ở người già có thể do suy giảm lượng dây thần kinh
- Ở các vận động viên lớn tuổi và khỏe mạnh hơn, các dây thần kinh có nhiều khả năng được hồi phục. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học về Sinh lý học (Journal of Physiology). Khi già đi, cơ chân của chúng ta trở nên nhỏ và yếu hơn, dẫn đến những khó khăn trong vận động hằng ngày như ...

Follow by Email