WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561

Mất cơ ở người già có thể do suy giảm lượng dây thần kinh

Mất cơ ở người già có thể do suy giảm lượng dây thần kinh
- Ở các vận động viên lớn tuổi và khỏe mạnh hơn, các dây thần kinh có nhiều khả năng được hồi phục. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí khoa học về Sinh lý học (Journal of Physiology). Khi già đi, cơ chân của chúng ta trở nên nhỏ và yếu hơn, dẫn đến những khó khăn trong vận động hằng ngày như ...

Follow by Email