WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

Ly hôn xong, tôi muốn công khai để được sống là chính mình, nhưng gia đình lại liên tục ngăn cản

Ly hôn xong, tôi muốn công khai để được sống là chính mình, nhưng gia đình lại liên tục ngăn cản
- Trong thời gian ly thân, tôi có tìm hiểu về cộng đồng LGBT, mà cụ thể là đồng tính nữ. Khi thủ tục ly hôn hoàn tất tôi cũng bắt đầu gặp gỡ và hẹn hò một vài người bạn cùng giới. Nhưng chỉ khi gặp đúng người này tôi mới muốn “come out”. Điều tôi luôn trăn trở đó là mọi chuyện đến với tôi quá nhanh.

Follow by Email