WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

Liệu bia không cồn có phải là một đồ uống tốt

Liệu bia không cồn có phải là một đồ uống tốt
- Trong khi đó, một vài người khác cho rằng polyphenol có nguồn gốc từ thực vật trong bia làm cho các vận động viên trở lên khỏe mạnh hơn sau khi luyện tập là tốt hơn với các đồ uống thể thao thương mại khác. Rất nhiều loại bia còn chứa những thành phần độc hại như đường ngô tinh luyện, siro ngô, ...

Follow by Email