Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Lễ đính hôn ngọt ngào của cặp đồng tính với tình yêu vượt biên giới Việt - Mỹ

Lễ đính hôn ngọt ngào của cặp đồng tính với tình yêu vượt biên giới Việt - Mỹ
- Tình yêu của người trong giới LGBT thường gặp rất nhiều khó khăn bởi những rào cản như tâm lý, giới tính, sự kỳ thị của người xung quanh và cả gia đình... Thế nhưng, tình yêu chân thành đã giúp nhiều cặp đôi vượt qua được mọi thử thách để đến với nhau. Yêu xa vốn đã là tình yêu khó khăn bởi ...

Follow by Email