Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年3月8日星期四

Không thể ở bên con gái ngày phẫu thuật chuyển giới, bố mẹ Hương Giang idol quyết định làm ...

Không thể ở bên con gái ngày phẫu thuật chuyển giới, bố mẹ Hương Giang idol quyết định làm ...
- Nữ ca sĩ cũng nhắn nhủ với những gia đình có con thuộc cộng đồng LGBT xin hãy mở rộng vòng tay yêu thương và bao dung với con cái mình. "Ngoài kia biết bao gia đình có con thuộc cộng đồng LGBT vẫn đang phản đối, kì thị, thậm chí đánh đập xin hãy một lần nghĩ cho hạnh phúc của con mình, con ...