WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

Khi lượt “Like” trên Facebook bị biến thành công cụ làm chính trị béo bở

Khi lượt “Like” trên Facebook bị biến thành công cụ làm chính trị béo bở
- Các thuật toán mà công ty phân tích dữ liệu Cambridge Analytica sử dụng sẽ “sục sạo” các thông tin cá nhân của 50 triệu người dùng Facebook, phán đoán giới tính, chủng tộc, xu hướng tình dục, thậm chí là cả trình độ học vấn và những bi kịch thời niên thiếu của họ. Nghe có vẻ quá viễn tưởng ư?

Follow by Email