WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

Điểm lại ba giai thoại LGBT nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp

Điểm lại ba giai thoại LGBT nổi tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp
- Hành động đuổi Callisto khỏi đoàn tùy tùng cũng được quy là hành động giận dữ vì ghen tuông chứ không phải là vì Callisto đã vi phạm nguyên tắc Artemis đặt ra cho đoàn tùy tùng nữ. Nhưng dù có hiểu theo cách nào thì Artemis cũng vẫn là một biểu tượng đẹp của cộng đồng LGBT bởi trái tim mạnh ...