WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

Hương Giang - nàng 'Lọ Lem' và hành trình tìm vương miện

Hương Giang - nàng 'Lọ Lem' và hành trình tìm vương miện
- Chính vì thế, khi quyết định tham gia thi lần này, Hương Giang mong mình sẽ là người mở ra cánh cửa mang cho những người chuyển giới khác có cơ hội chứng tỏ về nhan sắc, tài năng và trí tuệ của bản thân, qua đó giúp mọi người biết đến cộng đồng LGBT Việt. "Nếu tôi không mở trang mới thì ...

Follow by Email