WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

Hương Giang gửi lời cảm ơn nghệ sĩ Trung Dân từ Thái Lan

Hương Giang gửi lời cảm ơn nghệ sĩ Trung Dân từ Thái Lan
- Những người thuộc cộng đồng LGBT cứ nhìn theo đó mà tiếp tục sống và cống hiến”, Nghệ sĩ Trung Dân chia sẻ. Có thể thấy tính đến hiện nay thì Hương Giang là Hoa hậu Quốc tế hiếm hoi nhận được sự đồng thuận hầu hết của khán giả cả trong lẫn ngoài nước. Sau chiến thắng của Hương Giang ...

Follow by Email