WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

HH Hy Sa B: 'Tiên cá đổi lấy chân, còn tôi cược cả mạng sống để trở thành con gái'

HH Hy Sa B: 'Tiên cá đổi lấy chân, còn tôi cược cả mạng sống để trở thành con gái'
- Hiện tại mình đang diễn các show, thường xuyên đi chung với các bạn trong cộng đồng LGBT, thỉnh thoảng có các NTK. - Bạn chia sẻ một chút về quá trình hậu phẫu để đọc giả được hiểu hơn nhé? Phẫu thuật chuyển giới cũng như những giải phẫu khác đôi khi cũng không quá nguy hiểm. Sau phẫu ...

Follow by Email