Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Giáo dục giới tính vẫn là chủ đề cấm kị trong gia đình Việt

Giáo dục giới tính vẫn là chủ đề cấm kị trong gia đình Việt
- Không cung cấp đầy đủ kiến thức cho con, phụ huynh còn giáo dục con theo xu hướng dọa dẫm, làm cho con sợ, khiến đứa trẻ không dám chia sẻ những vấn đề liên quan đến tình yêu hay giới tính. Đứng trước tất cả những thắc mắc về vấn đề tâm lý giới tính ở tuổi các em, thay vì tìm đến những tư vấn ...

Follow by Email