WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

Cặp đồng tính nữ từng ăn một bữa cơm, không bước chân ra đường: 'Nỗi sợ lớn nhất là gia đình ...

Cặp đồng tính nữ từng ăn một bữa cơm, không bước chân ra đường: 'Nỗi sợ lớn nhất là gia đình ...
- Trải qua cuộc sống thiếu thốn với muôn vàn khó khăn, cặp đồng tính từng chỉ ăn một bữa cơm, không bước chân ra đường giờ đã thay đổi rất nhiều. Nhắc đến tình yêu của những người trong cộng đồng LGBT thì nhiều người vẫn thắc mắc rằng liệu giữa họ có tình yêu không? Và câu trả lời sẽ là có.

Follow by Email