Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

Các bạn trẻ LGBT và lời nhắn gửi đầy yêu thương tới Hương Giang ngày cô trở về

Các bạn trẻ LGBT và lời nhắn gửi đầy yêu thương tới Hương Giang ngày cô trở về
- Người hâm mộ từ cộng đồng LGBT nhắn gửi tới Hoa hậu Hương Giang: "Không một từ nào có thể diễn tả được cảm giác của chúng em lúc này khi đứng tại đây, mong ngóng được đón chị Hương Giang trở về. Chúng em mong chị sớm có những ngày nghỉ ngơi sau quá trình thi vất vả và tiếp tục sự ...

Follow by Email