Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

Cả xã hội ngại nói về tình dục, giới trẻ lãnh đủ

Cả xã hội ngại nói về tình dục, giới trẻ lãnh đủ
- Các nhà lập pháp có xu hướng đánh đồng tình dục là đạo đức. Trong khi đó, tình dục là nhu cầu tự nhiên, chúng ta không thể lảng tránh nhu cầu tự nhiên của con người, mà nên giúp người trẻ được lựa chọn thực hiện sao cho an toàn. Tôi rất mong Thái Lan giáo dục giới tính đến nơi đến chốn cho học ...

Follow by Email