WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

Cả xã hội ngại nói về tình dục, giới trẻ lãnh đủ

Cả xã hội ngại nói về tình dục, giới trẻ lãnh đủ
- Các nhà lập pháp có xu hướng đánh đồng tình dục là đạo đức. Trong khi đó, tình dục là nhu cầu tự nhiên, chúng ta không thể lảng tránh nhu cầu tự nhiên của con người, mà nên giúp người trẻ được lựa chọn thực hiện sao cho an toàn. Tôi rất mong Thái Lan giáo dục giới tính đến nơi đến chốn cho học ...

Follow by Email