Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Đây là điều khiến Hương Giang hạnh phúc sau 7 năm không được gia đình ủng hộ

Đây là điều khiến Hương Giang hạnh phúc sau 7 năm không được gia đình ủng hộ
- Ngoài kia biết bao gia đình có con thuộc cộng đồng LGBT vẫn đang phản đối, kì thị, thậm chí đánh đập xin hãy một lần nghĩ cho hạnh phúc của con mình, con cái hạnh phúc là cha mẹ hạnh phúc, đừng để rồi khi chuyện buồn xảy ra mới tiếc vì đã không ủng hộ động viên con cái của mình, hãy mở lòng ...

Follow by Email