Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Đạo diễn 'Cô gái đến từ hôm qua' phủ nhận việc ám chỉ gọi Hương Giang là đàn ông

Đạo diễn 'Cô gái đến từ hôm qua' phủ nhận việc ám chỉ gọi Hương Giang là đàn ông
- Một thành viên của cộng đồng LGBT tại TP Hồ Chí Minh ngay sau đó đã có màn phản pháo. Tuy không trực tiếp nhắc tên nhưng người này cho rằng, lời đùa này chắc chắn đã làm tổn thương người khác và không vui chút nào. Vì vậy, người này hy vọng, vị đạo diễn này sẽ không đem giới tính của ...

Follow by Email