WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

Đạo diễn 'Cô gái đến từ hôm qua' phủ nhận việc ám chỉ gọi Hương Giang là đàn ông

Đạo diễn 'Cô gái đến từ hôm qua' phủ nhận việc ám chỉ gọi Hương Giang là đàn ông
- Một thành viên của cộng đồng LGBT tại TP Hồ Chí Minh ngay sau đó đã có màn phản pháo. Tuy không trực tiếp nhắc tên nhưng người này cho rằng, lời đùa này chắc chắn đã làm tổn thương người khác và không vui chút nào. Vì vậy, người này hy vọng, vị đạo diễn này sẽ không đem giới tính của ...

Follow by Email