Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Ái nữ Bill Gates được cha dạy vượt trội ra sao?

Ái nữ Bill Gates được cha dạy vượt trội ra sao?
- Đặc biệt, quỹ đã trao gần 3 tỉ USD để giúp loại bỏ bệnh bại liệt vào năm 2020, cũng như dành những khoản hiến tặng lớn cho công cuộc đấu tranh chống lại các bệnh khác như Alzheimer's và HIV/AIDS. Jennifer Gates cũng khá thành công trong niềm đam mê dành cho ngựa của mình. Theo thông tin ...

Follow by Email