WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561

Ái nữ Bill Gates được cha dạy vượt trội ra sao?

Ái nữ Bill Gates được cha dạy vượt trội ra sao?
- Đặc biệt, quỹ đã trao gần 3 tỉ USD để giúp loại bỏ bệnh bại liệt vào năm 2020, cũng như dành những khoản hiến tặng lớn cho công cuộc đấu tranh chống lại các bệnh khác như Alzheimer's và HIV/AIDS. Jennifer Gates cũng khá thành công trong niềm đam mê dành cho ngựa của mình. Theo thông tin ...

Follow by Email