Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

37% số ca tử vong sớm ở Mỹ do nhiễm chì

37% số ca tử vong sớm ở Mỹ do nhiễm chì
- Qua phân tích mẫu máu của 14.000 người trưởng thành tại Mỹ từ năm 1990 - 2011, những trường hợp nhiễm chì ở mức cao chiếm tới 37% trong tổng số ca tử vong sớm. 113 trường công lập tại Chicago (Mỹ) có nước uống nhiễm chì · 33 thành phố tại Mỹ ...

Follow by Email