WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

37% số ca tử vong sớm ở Mỹ do nhiễm chì

37% số ca tử vong sớm ở Mỹ do nhiễm chì
- Qua phân tích mẫu máu của 14.000 người trưởng thành tại Mỹ từ năm 1990 - 2011, những trường hợp nhiễm chì ở mức cao chiếm tới 37% trong tổng số ca tử vong sớm. 113 trường công lập tại Chicago (Mỹ) có nước uống nhiễm chì · 33 thành phố tại Mỹ ...

Follow by Email