WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Từ trước đến giờ, chúng ta lấy đâu ra giáo viên trung học cơ sở?

Từ trước đến giờ, chúng ta lấy đâu ra giáo viên trung học cơ sở?
- Hiện nay, vấn đề tâm sinh lý con người, đặc biệt những vấn đề giới tính như tình yêu, tình dục có xu hướng phát triển sớm hơn trước. Rồi những vấn đề như bạo lực học đường, quan hệ nhiều xung đột hơn giữa học sinh và giáo viên… cũng đang diễn biến khá phức tạp. Báo chí đã nói đến nhiều vụ án ...

Follow by Email