WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Táo Quân bị chỉ trích, Vượng Râu: “Lỗi ở người biên tập và đạo diễn”

Táo Quân bị chỉ trích, Vượng Râu: “Lỗi ở người biên tập và đạo diễn”
Mới nhất, chương trình bị phản đối vì xúc phạm cộng đồng LGBT khi sử dụng hình ảnh lưỡng tính của nhân vật Bắc Đẩu để gây cười với nhiều câu nói nhạy cảm, dè bỉu như: "trông như con cave già chuyển giới hỏng" hay "nam không ra nam nữ không ra nữ", "Con chi sống trên trời không phải nữ cũng ...