WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Để Y tế tuyến xã phát huy hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Để Y tế tuyến xã phát huy hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
- Bên cạnh đó, có gần 900 cán bộ y tế thôn, tổ dân phố, gần 1.800 cộng tác viên dân số thôn, khu phố và gần 1.100 cộng tác viên các Dự án, Chương trình mục tiêu (Dự án Phòng chống HIV/AIDS, Dự án Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, Dự án Phòng chống sốt xuất huyết). 100% trạm y tế xã, ...

Follow by Email