Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 23 tháng 2, 2018

Để Y tế tuyến xã phát huy hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Để Y tế tuyến xã phát huy hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
- Bên cạnh đó, có gần 900 cán bộ y tế thôn, tổ dân phố, gần 1.800 cộng tác viên dân số thôn, khu phố và gần 1.100 cộng tác viên các Dự án, Chương trình mục tiêu (Dự án Phòng chống HIV/AIDS, Dự án Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, Dự án Phòng chống sốt xuất huyết). 100% trạm y tế xã, ...

Follow by Email