วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Để râu, mê hàng hiệu và thích tập gym chính là người đồng tính?

Để râu, mê hàng hiệu và thích tập gym chính là người đồng tính?
- Theo The Guardian, thái độ kỳ thị dành cho người LGBT trên các phương tiện truyền thông chính là hệ quả từ việc ảnh hưởng ngày càng tăng của Hồi giáo bảo thủ trong nền chính trị và văn hoá chính thống ở Malaysia. Bài báo của Sinar Harian còn kèm theo một cuộc phỏng vấn với Hanafiah Malik, ...