WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

Xúc động trong buổi tọa đàm “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới”

Xúc động trong buổi tọa đàm “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới”
- Vừa qua, tại không gian chia sẻ S.hub, Samsung cùng với thư viện KHTH TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm đặc biệt với chủ đề “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới”. Buổi tọa đàm trong khuôn khổ ngày hội “Hành trình truyền cảm ...

Follow by Email