Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Xúc động trong buổi tọa đàm “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới”

Xúc động trong buổi tọa đàm “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới”
- Vừa qua, tại không gian chia sẻ S.hub, Samsung cùng với thư viện KHTH TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm đặc biệt với chủ đề “Công nghệ thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và thế giới”. Buổi tọa đàm trong khuôn khổ ngày hội “Hành trình truyền cảm ...

Follow by Email