Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Tỷ phú Bill Gates tiết lộ 5 'người hùng cứu thế giới' truyền cảm hứng sống cho ông mỗi ngày

Tỷ phú Bill Gates tiết lộ 5 'người hùng cứu thế giới' truyền cảm hứng sống cho ông mỗi ngày
- Nhiều người gọi Bill Gates là người hùng, nhưng ông nói rằng công việc của ông rất đơn giản. Ông viết trên Blog của mình: "Trở thành một người nhân từ rất dễ dàng. Mặc dù quỹ của chúng tôi tài trợ rất nhiều với nỗ lực giúp cải thiện thế giới, nhưng ...

Follow by Email