Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

Thế giới sẽ không còn đàn ông?

Thế giới sẽ không còn đàn ông?
- Nhiễm sắc thể Y đang dần thoái hóa, 4,6 năm triệu năm nữa có thể hoàn toàn biến mất. Vậy số phận của cánh đàn ông sẽ ra sao? Máu phụ nữ từng mang thai có thể giết chết đàn ông? Phụ nữ và đàn ông, ai hào phóng hơn? Tại sao nhiều đàn ông thích ...

Follow by Email