WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

Thế giới sẽ không còn đàn ông?

Thế giới sẽ không còn đàn ông?
- Nhiễm sắc thể Y đang dần thoái hóa, 4,6 năm triệu năm nữa có thể hoàn toàn biến mất. Vậy số phận của cánh đàn ông sẽ ra sao? Máu phụ nữ từng mang thai có thể giết chết đàn ông? Phụ nữ và đàn ông, ai hào phóng hơn? Tại sao nhiều đàn ông thích ...

Follow by Email