WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

Thanh thiếu niên đồng tính dễ bị 'homeless'

Thanh thiếu niên đồng tính dễ bị 'homeless'
- Các thanh thiếu niên đồng tính, chuyển giới và lưỡng tính (LGBT) ngày càng phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có việc dễ bị rơi vào cảnh “homeless” hơn so với người khác. EdSource có viết một câu chuyện về một nữ sinh viên 22 tuổi để nói về vấn đề này ...