WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

Thành phố đầu tiên có 5 vị lãnh đạo thuộc cộng đồng LGBT ở Mỹ

Thành phố đầu tiên có 5 vị lãnh đạo thuộc cộng đồng LGBT ở Mỹ
- Bên ngoài tòa thị chính, không hề có những lá cờ cầu vồng đại diện cho phong trào đấu tranh vì quyền bình đẳng từ cộng đồng LGBT. Các phong trào diễu hành, lễ đọc diễn văn hay thậm chí là buổi họp báo nhằm tuyên bố tính lịch sử của cuộc bầu cử trên cũng chẳng diễn ra. Thị trưởng thành phố ...