WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

Quá nhiều muối trong thực phẩm có thể gây sa sút trí tuệ

Quá nhiều muối trong thực phẩm có thể gây sa sút trí tuệ
- Dân trí Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng những thực phẩm nhiều muối ngoài việc làm tổn thương trái tim của bạn, nó cũng có thể gây hại cho não và dẫn đến chứng sa sút trí tuệ. Ở chuột, chế độ ăn nhiều muối làm giảm 28% lưu thông máu ở vỏ não và 25% lưu ...

Follow by Email