WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

Nhà sản xuất "The Face Thái" tiếp tục thực hiện show thực tế đình đám dành cho cộng đồng LGBT

Nhà sản xuất "The Face Thái" tiếp tục thực hiện show thực tế đình đám dành cho cộng đồng LGBT
- Giám đốc sản xuất nổi tiếng Khun Tae, được biết qua loạt chương trình "The Face Thailand" đã thông báo trên instagram cá nhân rằng trong năm nay sẽ xuất hiện thêm 1 show thực tế mới hoàn toàn đó là "Drag Race Thailand", một chương trình thời trang nổi tiếng dành riêng cho cộng đồng LGBT.

Follow by Email