WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

Hoàng tử đồng tính Ấn Độ mời cộng đồng LGBT đến cung điện

Hoàng tử đồng tính Ấn Độ mời cộng đồng LGBT đến cung điện
- Vì thế, hoàng tử 52 tuổi đã xây dựng một trung tâm dành cho người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT) ngay trong khuôn viên cung điện tổ tiên của ông. Cung điện được xây dựng từ năm 1927, nằm trên diện tích 6 hecta, đang được cải tạo và mở rộng, lắp đặt các tấm pin mặt trời và dành một ...

Follow by Email