WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

Giáo sư đạt giải Nobel y học giúp Việt Nam phòng chống HIV/AIDS và viêm gan virus

Giáo sư đạt giải Nobel y học giúp Việt Nam phòng chống HIV/AIDS và viêm gan virus
- Hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Cơ quan nghiên cứu quốc gia về HIV/AIDS và viêm gan của Pháp (ANRS) được xem là điểm sáng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Năm 2000 (một năm sau khi Chính phủ Pháp mở rộng sứ mệnh của nghiên cứu lâm sàng ANRS về bệnh viêm gan siêu vi ở ...

Follow by Email