WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

Giám đốc trẻ đồng tính: 'Cuộc đời này chỉ có 1 lần, tại sao không sống là chính mình'

Giám đốc trẻ đồng tính: 'Cuộc đời này chỉ có 1 lần, tại sao không sống là chính mình'
- Giám đốc truyền thông trung tâm và dịch vu ICS, vốn là người đồng tính, Thảo từng trải qua cái nhìn không mấy thiện cảm của xã hội, nhưng với quyết tâm tìm lại sự công bằng cho cộng đồng LGBT, Thảo đã vươn lên và đóng góp tích cực cho cộng đồng của mình. Từ một cậu ...

Follow by Email