Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Giám đốc trẻ đồng tính: 'Cuộc đời này chỉ có 1 lần, tại sao không sống là chính mình'

Giám đốc trẻ đồng tính: 'Cuộc đời này chỉ có 1 lần, tại sao không sống là chính mình'
- Giám đốc truyền thông trung tâm và dịch vu ICS, vốn là người đồng tính, Thảo từng trải qua cái nhìn không mấy thiện cảm của xã hội, nhưng với quyết tâm tìm lại sự công bằng cho cộng đồng LGBT, Thảo đã vươn lên và đóng góp tích cực cho cộng đồng của mình. Từ một cậu ...

Follow by Email