WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561

Gần 10.000 người mắc mới HIV, 2.000 bệnh nhân AIDS chết năm 2017

Gần 10.000 người mắc mới HIV, 2.000 bệnh nhân AIDS chết năm 2017
- Việt Nam nói chung và Bộ Y tế nói riêng đặt mục tiêu tiếp tục khống chế được tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới 0,3% và giảm số người nhiễm mới trong năm 2018. Bên cạnh đó, liên tiếp 9 năm qua, Việt Nam đều thành công trong việc hoàn thành nghiệm vụ giảm số phát hiện mới, và số chuyển sang AIDS, ...

Follow by Email