Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 22 tháng 1, 2018

Gần 10.000 người mắc mới HIV, 2.000 bệnh nhân AIDS chết năm 2017

Gần 10.000 người mắc mới HIV, 2.000 bệnh nhân AIDS chết năm 2017
- Việt Nam nói chung và Bộ Y tế nói riêng đặt mục tiêu tiếp tục khống chế được tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới 0,3% và giảm số người nhiễm mới trong năm 2018. Bên cạnh đó, liên tiếp 9 năm qua, Việt Nam đều thành công trong việc hoàn thành nghiệm vụ giảm số phát hiện mới, và số chuyển sang AIDS, ...

Follow by Email