WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

8 trong 10 USD được tạo ra năm 2017 chảy vào túi của 1% người giàu có nhất

8 trong 10 USD được tạo ra năm 2017 chảy vào túi của 1% người giàu có nhất
- Báo cáo dự đoán rằng khối tài sản của 50% lượng dân số nghèo nhất thế giới hoàn toàn không tăng vào năm ngoái. Oxfam nói rằng xu hướng này cho thấy rằng kinh tế thế giới nghiêng về phía những người giàu. "Bùng nổ tỷ phú không phải là tín hiệu về một nền kinh tế thịnh vượng mà là triệu chứng ...

Follow by Email