WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

10.000 người LGBT trẻ tuổi trở thành vô gia cư

10.000 người LGBT trẻ tuổi trở thành vô gia cư
- Nghiên cứu của Albert Kennedy Trust - một tổ chức phục vụ những người trẻ tuổi đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ở Anh đã phát hiện ra rằng: một phần tư thanh thiếu niên vô gia cư được xác định là LGBT. Điều này có nghĩa là con số ước tính của thanh thiếu niên LGBT + vô gia cư có thể từ 10.000 ...

Follow by Email