WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Sắc cầu vồng đồng giới ngập tràn sân cỏ nước Anh

Sắc cầu vồng đồng giới ngập tràn sân cỏ nước Anh
- Đây là một hành động mang tính nhân văn được tổ chức bởi Stonewall. Kế hoạch của họ là lan tỏa sự ủng hộ dành cho cộng đồng người đồng giới LGBT thông qua sân cỏ Premier League - giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.