WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân HIV

Nhiều hoạt động hỗ trợ bệnh nhân HIV
- Theo thống kê, Việt Nam hiện có số người nhiễm HIV/AIDS đứng thứ 5 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó tại Hà Nội đến hết tháng 9/2017 có 20.033 người nhiễm HIV/AIDS đang còn sống và 4.683 bệnh nhân đã tử vong do nhiễm HIV/AIDS. Đây là con số rất cao, trong khi nguồn chi cho ...