WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Kim Khánh lại kể chuyện về LGBT

Kim Khánh lại kể chuyện về LGBT
- Là người nặng nợ với giới LGBT, vừa tốt nghiệp đạo diễn ra là cô ca sĩ kiêm diễn viên Kim Khánh bén duyên luôn với những đề tài về cộng đồng LGBT, khi thì cô đóng phim, lúc lại làm trợ lý, đạo diễn sân khấu và nay thì cô đạo diễn phim tài liệu về người chuyển giới, tất tần tật đều liên quan ...