WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Chữa bệnh cho hàng nghìn người nhưng không ai biết lai lịch "cô Nhung thần y"?

Chữa bệnh cho hàng nghìn người nhưng không ai biết lai lịch "cô Nhung thần y"?
- Những clip chia sẻ của công chúa thuốc lào trên mạng về cách chữa bệnh kỳ quặc nhanh chóng được nhiều người chia sẻ và bệnh nhân ở các nơi dồn dập đến Đông Anh Hà Nội để hi vọng được "công chúa thuốc lào" chữa bệnh. Sự thật về "Công chúa thuốc lào" có ...