WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Cầu thủ đồng tính bị đám đông kỳ thị hành hung đến đổ máu

Cầu thủ đồng tính bị đám đông kỳ thị hành hung đến đổ máu
- "Chúng tôi đã nắm được sự việc kinh khủng này và sẽ làm mọi thứ trong khả năng để chính quyền phản ứng nhanh nhất và tìm ra những người phải chịu trách nhiệm" cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) Argentina ra thông báo. Cầu thủ đồng tính bị đám đông kỳ thị hành hung ...