WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

10 bộ phim hấp dẫn nhất về đề tài HIV/AIDS dành cho người LGBT

10 bộ phim hấp dẫn nhất về đề tài HIV/AIDS dành cho người LGBT
- Trong thời buổi hiện nay, tự trang bị kiến thức về căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS là điều vô cùng cần thiết, đặc biệt với cộng đồng người LGBT – những người chưa nhận được sự quan tâm thật sự đúng mức từ phía xã hội. Tìm hiểu về căn bệnh này qua phim ảnh, trong khoảng thời gian rảnh rỗi, là một ý ...