WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Ung thư vú có thể tái phát sau 15 năm

Ung thư vú có thể tái phát sau 15 năm
- Các nhà khoa học phát hiện ung thư vú có thể quay lại và lan rộng sau 15-20 năm kể từ ngày thuyên giảm. Ung thư vú là một trong số ít các bệnh ung thư dễ chẩn đoán sớm và điều trị tốt. Tuy nhiên, gần đây, nghiên cứu của Đại học Oxford chỉ ra ung thư vú ...