WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Ứng dụng Blued bị cộng đồng LGBT Việt chỉ trích bởi quảng cáo phản cảm

Ứng dụng Blued bị cộng đồng LGBT Việt chỉ trích bởi quảng cáo phản cảm
- Gần như lập tức, những hình ảnh này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới). Họ cho rằng ...